OverFysiotherapie
Raadhuis-Hoofdstraat

Binnen onze praktijk zijn 6 fysiotherapeuten, een osteopaat en 1 secretaresse werkzaam.

Beide locaties zijn voorzien van een grote oefenzaal.
De oefenzaal bevat alle benodigde fitness apparatuur om patiënten goed te kunnen revalideren en te behandelen.

Iedere fysiotherapeut heeft zijn eigen vaardigheden en specialisatie(s) en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten.

In onze praktijk aan het Zorgplein kunt u ook terecht voor, podotherapie.

Volgens afspraak kunt u terecht bij de ergotherapeut en de kinderfysiotherapeut.

Tarieven lijst fysiotherapie 2019

Zitting
fysiotherapie

€ 30,-

Zitting
Oedeemtherapie

€ 39,-

Screening

€ 12,-

Intake en onderzoek
na screening

€ 41,-

Intake en onderzoek
na verwijzing

€ 41,-

Niet nagekomen
afspraak

€ 20,-

Eenvoudige, korte
rapporten

€ 12,-

Meer gecompliceerde
rapporten

€ 30,-

Bovenstaande tarieven gelden alleen indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Daarnaast worden ook de tarieven van uw basisverzekering aangehouden.